Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Besplatna obuka „Podrška razvoju izvoznih kapaciteta agrobiznis kompanija u Republici Srbiji“

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za razvoj - United Nations Development Programme (UNDP)

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva

Vrsta finansijske podrške

Obuke (seminari, kursevi stranih jezika, letnji kursevi)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Trgovina
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Planirano je održavanje 10 dvodnevnih obuka u periodu septembar – novembar 2017;
Planirano je učešće 20 učesnika u okviru jedne dvodnevne obuke, 200 učesnika ukupno za celokupan program obuke;
Nakon završetka programa, biće odabrano do 10 najboljih kompanija kojima će projekat obezbediti stručnu konsultantsku pomoć u pogledu sertifikovanja i uvođenja međunarodno priznatih standarda kvaliteta. Kompanije će same finansirati neophodne infrastrukturne promene.

Posebni zahtevi donatora

Učesnici treninga mogu biti predstavnici izvozno orjentisanih kompanija/zadruga/udruženja proizvođača registrovanih na području Republike Srbije i upisanih u Agenciji za privredne registre koji se bave proizvodnjom i preradom voća, povrća, mesa i mleka.

Kako se aplicira?

Slanjem popunjenog upitnika na e-mail milica.tosic@undp.org