Javni poziv Mreže SafeJournalists za Program podrške organizacijama civilnog društva

Naziv donatora

Mreža SafeJournalists

Rok za prijavu na konkurs

12.11.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 6.850 do 8.200 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • javno zagovaranje, bezbednost novinara

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

od 9 do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Organizacija civilnog društva koja kao nosilac projekta konkuriše za sredstva u okviru ovog Programa mora da ispunjava sledeće kriterijume: • registrovana je u Agenciji za privredne registre; • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje projekta; • da je podneo godišnji finansijski izveštaj za 2019.-tu I 2020.-tu godinu Agenciji za privredne registre; • dokaz da račun pravnog lica nije u blokadi Grant podržava aktivnosti: • kampanje zagovaranja i podizanja svesti; • proizvodnja i distribucija medijskog sadržaja; • konsultacije, okrugli stolovi i sastanci sa lokalnim akterima; • omogućavanje dijaloga o javnim politikama sa zainteresovanim stranama (npr. lokalni zvaničnici, stručna zajednica, mediji); • monitoring medijskih sloboda; • sprovođenje različitih vidova javnih kampanja; • sprovođenje mini istraživanja koristeći npr. ankete, web aplikacije, radne grupe, forkus grupe ...

Kako se konkuriše

Obavezna konkursna dokumentacija dostavlja se u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte safejournalists@gmail.com sa naznakom u naslovu poruke: “Naziv OCD_Predlog projekta u okviru Programa podrške „safejournalists.net“.