Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv Mreže SafeJournalists za Program podrške organizacijama civilnog društva

Naziv donatora

Mreža SafeJournalists

Rok za prijavu na konkurs

12.11.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 6.850 do 8.200 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • javno zagovaranje, bezbednost novinara

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 9 do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Organizacija civilnog društva koja kao nosilac projekta konkuriše za sredstva u okviru ovog Programa mora da ispunjava sledeće kriterijume: • registrovana je u Agenciji za privredne registre; • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje projekta; • da je podneo godišnji finansijski izveštaj za 2019.-tu I 2020.-tu godinu Agenciji za privredne registre; • dokaz da račun pravnog lica nije u blokadi Grant podržava aktivnosti: • kampanje zagovaranja i podizanja svesti; • proizvodnja i distribucija medijskog sadržaja; • konsultacije, okrugli stolovi i sastanci sa lokalnim akterima; • omogućavanje dijaloga o javnim politikama sa zainteresovanim stranama (npr. lokalni zvaničnici, stručna zajednica, mediji); • monitoring medijskih sloboda; • sprovođenje različitih vidova javnih kampanja; • sprovođenje mini istraživanja koristeći npr. ankete, web aplikacije, radne grupe, forkus grupe ...

Kako se aplicira?

Obavezna konkursna dokumentacija dostavlja se u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte safejournalists@gmail.com sa naznakom u naslovu poruke: “Naziv OCD_Predlog projekta u okviru Programa podrške „safejournalists.net“.