Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Naziv donatora

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Rok za prijavu na konkurs

09.06.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Javni poziv za akreditaciju realizatora raspisuje se za sledeće oblasti stručnog usavršavanja: (Kandidat može podneti prijavu za najviše 5 oblasti stručnog usavršavanja) 1. Sistem javne uprave 2. Upravljanje u javnoj upravi 3. Javne finansije 4. Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU 5. E-uprava i digitalizacija 6. Evropske integracije i međunarodna saradnja 7. Lični razvoj i veštine 8. Strani jezici 9. Trening trenera 10. Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi; 11. Obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti; 12. Stanovanje i stambena podrška; 13. Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi; 14. Zaštita životne sredine; 15. Poljoprivreda i ruralni razvoj; 16. Upravljanje opštinskom imovinom; 17. Bezbednost u lokalnoj zajednici; 18. Normativni proces i uređivanje rada organa i službi jedinice lokalne samouprave; 19. Planiranje u lokalnoj samoupravi; 20. Matične knjige; 21. Carinski sistem; 22. Birački spiskovi. Uslovi za selekciju realizatora: 1) visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, koje su odgovarajuće za oblast stručnog usavršavanja za koju se vrši selekcija ili srednje obrazovanje za oblast E-uprava i digitalizacija 2) radno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina na poslovima koji se odnose na svaku od oblasti stručnog usavršavanja za koju se prijavljuje 3) predavačko iskustvo u realizaciji najmanje tri predavanja ili druga oblika sprovođenja stručnog usavršavanja, u periodu od 10 godina pre dana podnošenja prijave, za svaku od oblasti stručnog usavršavanja za koju se prijavljuje 4) uspešno završen program obuke predavača 5) posedovanje trenerskih veština 6) objavljeni radovi u oblasti stručnog usavršavanja, ukoliko ih poseduje

Kako se aplicira?

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave: https://euprava.gov.rs/usluge/5030