Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Iskazivanje Potrebe Izrade Projekata Sanacije Deponija – Smetlišta

Naziv donatora

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih deponija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Opšti uslovi za prijavljivanje za izradu projektno-tehničke dokumentacije koje moraju ispuniti jedinice lokalnih samouprava su sledeći: 1. da su izmirene sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda; 2. da im nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije ili budžeta autonomne pokrajine ili drugih izvora finansiranja; 3. da su izradile Plan prilagođavanja postrojenja.

Kako se aplicira?

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je popuniti Obrazac za prijavu na javni poziv (u daljem tekstu: Obrazac). Obrazac je potrebno popuniti i poslati zajedno sa propratnom dokumentacijom isključivo putem pošte Ministarstvu zaštite životne sredine, Sektor za otpad i otpadne vode, Odeljenje za upravljanje otpadom, na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: JAVNI POZIV ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA i napomenom NE OTVARATI.