Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Iskazivanje Potrebe Izrade Projekata Sanacije Deponija – Smetlišta

Naziv donatora

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih deponija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Opšti uslovi za prijavljivanje za izradu projektno-tehničke dokumentacije koje moraju ispuniti jedinice lokalnih samouprava su sledeći: 1. da su izmirene sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda; 2. da im nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije ili budžeta autonomne pokrajine ili drugih izvora finansiranja; 3. da su izradile Plan prilagođavanja postrojenja.

Kako se aplicira?

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je popuniti Obrazac za prijavu na javni poziv (u daljem tekstu: Obrazac). Obrazac je potrebno popuniti i poslati zajedno sa propratnom dokumentacijom isključivo putem pošte Ministarstvu zaštite životne sredine, Sektor za otpad i otpadne vode, Odeljenje za upravljanje otpadom, na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: JAVNI POZIV ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA i napomenom NE OTVARATI.