Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu bespovratnih sredstava IPAII-2021-1

Naziv donatora

Evropska unija, Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Rok za prijavu na konkurs

30.05.2021

do 12 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 12.000 do 18.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Ciljna grupa podrške

  • Migranti

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Predlozi projekata koji promovišu i uključuju volontere imaju prioritet u procesu odabira.

Kako se konkuriše

Prijave treba da sadrže popunjene obrasce (primeri obrazaca će biti dostavljen svim zainteresovanim organizacijama koje pošalju zahtev na adresu: akrajnovic@iom.intsa naslovom: „Zahtev za dostavljanje dokumentacije IPAII-2021-1" Prijave predloga projekta se dostavljaju na engleskom jeziku na: mvitasovic@iom.int uz navođenje u nazivu poruke „Predlog projekta po pozivu IPAII-2021-1 Prijave treba da sadrže: 1. Predlog projekta i detaljan budžet, u formatu obrasca koji će biti zatražen od IOM-a na gore opisan način 2. Kopija rešenja o registraciji, izjava o navedenim tehničkimi profesionalnim kapacitetima OCD, spisak prethodno realizovanih projekata uz navedeni iznos budžeta 3. Pismo podrške lokalne zajednice (ukoliko je relevantno), potpisanu izjavu o partnerstvu (ukoliko je relevantno), dokaz o posedovanju odgovarajuće stručnosti za projekte pružanja socijalnih usluga (kao što su biografije, potvrde itd.)