Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu bespovratnih sredstava IPAII-2021-1

Naziv donatora

Evropska unija, Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Rok za prijavu na konkurs

30.05.2021

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 12.000 do 18.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Migranti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Predlozi projekata koji promovišu i uključuju volontere imaju prioritet u procesu odabira.

Kako se aplicira?

Prijave treba da sadrže popunjene obrasce (primeri obrazaca će biti dostavljen svim zainteresovanim organizacijama koje pošalju zahtev na adresu: akrajnovic@iom.intsa naslovom: „Zahtev za dostavljanje dokumentacije IPAII-2021-1" Prijave predloga projekta se dostavljaju na engleskom jeziku na: mvitasovic@iom.int uz navođenje u nazivu poruke „Predlog projekta po pozivu IPAII-2021-1 Prijave treba da sadrže: 1. Predlog projekta i detaljan budžet, u formatu obrasca koji će biti zatražen od IOM-a na gore opisan način 2. Kopija rešenja o registraciji, izjava o navedenim tehničkimi profesionalnim kapacitetima OCD, spisak prethodno realizovanih projekata uz navedeni iznos budžeta 3. Pismo podrške lokalne zajednice (ukoliko je relevantno), potpisanu izjavu o partnerstvu (ukoliko je relevantno), dokaz o posedovanju odgovarajuće stručnosti za projekte pružanja socijalnih usluga (kao što su biografije, potvrde itd.)