Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva

  • Caritas Srbije i Građanske inicijative, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Srbije.

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2020

do 20 časova

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 8.250 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Uključivanje osoba sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Poziv se odnosi na organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom i socijalna preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom

Kako se aplicira?

Dokumenti koje treba poslati su: 1. Prijavni obrazac 1 (za socijalne usluge) ili Prijavni obrazac 2 (za socijalna preduzeća). 2. Potpisana izjava podnosioca predloga projekta i partnera (zaseban obrazac). 3. Kopija potvrde o registraciji organizacije. 4. Kopija bilansa stanja i bilansa uspeha za poslednju fiskalnu godinu (2019). 5. Ako se projekat sufinansira iz drugih izvora, uz zahtev treba priložiti relevantan dokaz. Dokumentaciju u elektronskoj verziji, word ili pdf formatu, treba poslati na e-mail societies2@caritas.rs. Više detalja možete naći u Smernicama. Sva pitanja u vezi sa Pozivom kao i predloge projekata slati na mejl societies2@caritas.rs.