Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ravnopravnosti polova – Priznanje „Milica Tomić“

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

31.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Nagrade

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

Priznanje se dodeljuje 25. novembra 2022. godine

Posebni zahtevi donatora

Za dodelu priznanja mogu biti predloženi pojedinci/pojedinke, udruženja građana i druga pravna lica sa prebivalištem, odnosno sedištem u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, za značajna dostignuća u oblasti ravnopravnosti polova u 2021. godini. pravo predlaganja kandidata/kinja imaju pravna i fizička lica.

Kako se aplicira?

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem, podacima o kandidatu/kinji i rezultatima rada postignutim u 2021. godini.Uz predlog dostavlja se obavezna dokumentacija koja se ne vraća predlagaču: 1. formular – preuzima se sa sajta 2. fotokopija, odnosno očitana lična karta kandidata/kinje 3. fotokopija PIB-a, za pravno lice 4. dokaz o postignutim rezultatima 5. profesionalna biografija 6. fotokopije najznačajnijih nagrada i priznanja Prijava se šalje poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad