Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ravnopravnosti polova – Priznanje „Milica Tomić“

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

31.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Nagrade

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

Priznanje se dodeljuje 25. novembra 2022. godine

Posebni zahtevi donatora

Za dodelu priznanja mogu biti predloženi pojedinci/pojedinke, udruženja građana i druga pravna lica sa prebivalištem, odnosno sedištem u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, za značajna dostignuća u oblasti ravnopravnosti polova u 2021. godini. pravo predlaganja kandidata/kinja imaju pravna i fizička lica.

Kako se aplicira?

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem, podacima o kandidatu/kinji i rezultatima rada postignutim u 2021. godini.Uz predlog dostavlja se obavezna dokumentacija koja se ne vraća predlagaču: 1. formular – preuzima se sa sajta 2. fotokopija, odnosno očitana lična karta kandidata/kinje 3. fotokopija PIB-a, za pravno lice 4. dokaz o postignutim rezultatima 5. profesionalna biografija 6. fotokopije najznačajnijih nagrada i priznanja Prijava se šalje poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad