Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2022

Naziv donatora

Razvojna agencija Srbije (RAS)

Rok za prijavu na konkurs

12.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 6.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 31. decembra 2022. godine

Posebni zahtevi donatora

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Mentoring čini skup sledećih usluga: • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi; • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge; • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja; • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge; • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata; • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera; • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija; • Kaizen; • Konsalting; • Savetovanje/koučing; • Obuka; • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante. Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Kako se aplicira?

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2022. godini.