Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za učestvovanje na tenderu u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Naziv donatora

Inerreg IPA Program prekogranične saradnje

Rok za prijavu na konkurs

18.05.2023

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 17.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Ekonomski razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

U U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju: - pregled sličnih poslova/projekata koje je Pružalac usluge realizovao u prethodne tri godine. - Kopiju izvoda iz APR-a okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014 - 2020 raspisuje se poziv za učestvovanje na tenderu za usluge pod nazivom Usluga dizajna i izrade promotivnog materijala.

Potrebna dokumentacija

tender_usluge_40451-mei-3.7z

Kako se aplicira?

Ponude se moraju podneti korišćenjem sistema dvostrukih koverti, jedan spoljašnji paket ili koverta mora sadržati dve zasebne zapečaćene koverte, jedna sa naznakom "Tehnička ponuda" – Deo B a druga sa naznakom "Finansijska ponuda" – Deo C. Bilo kakvo odstupanje od ovog pravila (npr. nezapečaćene koverte ili navođenje cene u tehničkoj ponudi) smatraće se kršenjem pravila i vodiće odbijanju ponude. Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu: Ministarstvo za evropske integracije, Nemanjina 34,11000 Beograd/III sprat/kancelarija 7