Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. godini

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Rok za prijavu na konkurs

05.02.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci
  • Drugo

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Podizanja informaciono-komunikacionih kapaciteta

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate. Uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 6. januara zaključno sa 5. fabruarom 2020. godine. Štampanu formu formulara potrebno je dostaviti u 4 primerka, a priloge u jednom primerku. Konkursni materijal za jedan projekat mora biti poslat u jednoj koverti (formulari i prilozi) poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd. Sa naznakom - KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. godini i obavezno SAMO POPUNJEN FORMULAR elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs.