Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za projekte u oblasti finansijskog menadžmenta javnog sektora

Naziv donatora

Svetska banka

Rok za prijavu na konkurs

09.02.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 50.000 $ do 300.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Finansijski menadžment javnog sektora

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prijava će biti prihvaćena samo ako je podnosilac prijave dobio podršku organa vlasti i priložio njihovo pismo podrške kao ANEKS 1 u obrascu projekta.

Kako se aplicira?

Slanjem projektne dokumentacije na email adresu Xmorel@worldbank.org i dodavanjem jlazaro@worldbank.org u CC