Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS 2020 ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Razvoj i jačanje međunarodne stručne saradnje i razmene u oblasti kulture i umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Pravo učešća na konkursu nemaju amaterska udruženja i organizacije, niti fizička lica.

Kako se aplicira?

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju (popunjava pravno lice): Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs); Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu); Detaljan opis projekta / Word - do 1.500 reči / kao i preliminarni program/agendu skupa; Kratke biografije predloženih učesnika (eskperata/autora/umetnika); Potpisanu stručnu recenziju (u navedenoj oblasti) – jedan primerak; Detaljno razrađen budžet - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/ u priloženoj tabeli/ Opciono - dokumentaciju projekta (u pdf formatu): uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na CD-u; Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara; Prijave za Konkurs dostavljaju se poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom: „KONKURS 2020 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti“. Prijave se dostavljaju: a) poštom, u dva (2) primerka, kao i b) elektronskim putem, na adresu: konkurs.ms@kultura.gov.rs