konkurs
istekao

Konkurs Gradovi U Fokusu 2020

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Rok za prijavu na konkurs

18.01.2020

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd sa naznakom – Konkurs Gradovi u fokusu 2020 i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs. Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs Dostavljeni materijali se ne vraćaju.