Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs „Ja sam odvažna”

Naziv donatora

Fondacija Ana i Vlade Divac

Rok za prijavu na konkurs

07.07.2022

do 16 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 6.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Ekonomski razvoj, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Posebni ciljevi projekta su: 1) Očuvanje i/ili otvaranje novih radnih mesta za žene kroz davanje grantova i mentorsku podršku, 2) Povećanje kapaciteta i veština žena za aktivno angažovanje i učešće na tržištu rada, 3) Podizanje svesti javnosti i pokretanje javne rasprave o rodnoj ravnopravnosti, održivom razvoju i međusektorskoj saradnji. Kroz konkurs „Ja sam ODVAŽNA“ će biti podržani biznisi osnovani od strane žena i/ili oni koje vode žene, kao i pravni subjekti koji zapošljavaju najmanje 60% žena. Osnovna delatnost pravnih subjekata koji će biti podržani je proizvodna delatnost (igračke, tekstilni proizvodi, stari zanati, hrana, pića/sokovi/sirupi, ukrasni/upotrebni predmeti, proizvodi za decu i sl). Projekti će biti odabrani na osnovu njihovog uticaja na zapošljavanje žena, relevantnosti i kapaciteta za ostvarenje poslovnog napretka i održivosti nakon isteka projekta. Da bi mogli da se prijave za dodeljivanje sredstava, podnosioci prijave moraju da budu registrovani pravni subjekti u vlasništvu žena, oni koje vode žene ili pravni subjekti koji među zaposlenima imaju najmanje 60% žena. Aktivnosti se moraju realizovati isključivo na teritoriji Republike Srbije. Uslovi za učešće u konkursu: da su registrovani u Agenciji za privredne registre najmanje 2 godine do dana• raspisivanja konkursa; da su podneli popunjen prijavni formular i anekse sa potrebnom pratećom• dokumentacijom; da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu• posrednika Sledeća pravna lica mogu da podnesu prijavu na ovaj konkurs: Mikro preduzeća• Zadruge• Preduzetnik/ca• Preduzeća koja zapošljavaju žene koje spadaju u grupu marginalizovanih, ranjivih i• socijalno ugroženih kategorija Udruženja građana koja imaju misiju da unapređuju ekonomsku samostalnost i položaj• žena u društvu, a imaju komercijalnu aktivnost koja zapošljava žene.

Kako se aplicira?

1. Osnovnu dokumentaciju čini: Prijavni formular• Obrazac budžeta (Aneks 1)• Finansijska projekcija za naredne 3 godine (Aneks 2) 2. Obavezna prateća dokumentacija Rešenje o upisu u Agenciji za privredne registre (skeniran dokument);• Godišnji finansijski izveštaj za 2020. i 2021. godinu overeni od strane knjigovođe i zakonskog• zastupnika privrednog subjekta za preduzeća (skenirani dokumenti); odnosno za preduzetnike/ce priložiti potvrdu o prometu za 2020. i 2021. god. po računu• izdatu od strane banke (skenirani dokumenti). Prijava se podnosi onlan popunjavanjem formulara.