konkurs
istekao

Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana”

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

28.04.2020

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Regionalna saradnja

Predviđeni period trajanja projekta

Minimalno je trajanje projekta 24 mjeseca. Maksimalno je trajanje projekta 48 mjeseci.

Posebni zahtevi donatora

Da bi bio prihvatljiv, predlog mora podneti partnerstvo sastavljeno od najmanje pet organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja korisnica instrumenta pretpristupne pomoći EU.