Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za promociju prava na zdravlje žena i devojčica

Naziv donatora

Odeljenje za politike ljudskih prava pri Ministarstvu spoljnih poslova Finske

Rok za prijavu na konkurs

14.07.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupan iznos sredstava predviđen za ovu oblast je 1.259.000 €. Biće finansirano najviše dva projekta .

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Podržane ciljne grupe

  • Žene – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

3 godine

Posebni zahtevi donatora

Grantovi za međunarodne organizacije civilnog društva mogu predstavljati ili osnovno finansiranje ili podrška projektu. Osnovno finansiranje može se dodeliti samo međunarodnim organizacijama civilnog društva koje se nalaze na DAC listi međunarodnih organizacija koje ispunjavaju uslove za ODA. U slučaju da organizacija nije na DAC-listi međunarodnih organizacija koje ispunjavaju uslove za ODA, projektna podrška može biti dodeljena za pokrivanje aktivnosti koje su ODA podobne. Sa stanovišta finansiranja razvojne saradnje, Ministarstvo smatra međunarodne organizacije civilnog društva neprofitnim organizacijama koje rade politički i administrativno nezavisno od vlada. Da bi bile podobne, međunarodne organizacije moraju da ispuni sledeće minimalne zahteve: Moraju imati najmanje tri različite nacionalnosti predstavljene u svom vodećem upravnom organu / telima; Globalni pristup sa operacijama u više od dve zemlje; Registrovana ili je zakonska nadležna najmanje dve godine; Finansiranje iz najmanje jednog drugog izvora.

Kako se aplicira?

Priloženi obrazac za prijavu, projekat / program / organizacioni plan koji se odnosi na aplikaciju za grantove, budžet, okvir rezultata i druge priloge trebaju biti poslati Ministarstvu kao prilog u e-mailu i / ili kao štampani primerak. Lista potrebnih priloga može se naći na strani 6 prijavnog formulara. Elektronska prijava i prilozi (bez linkova) se šalju na sledeće e-adrese: Kirjaamo.UM@formin.fi i pol-40@formin.fi Maksimalna veličina e-mail poruke je 7 MB. U slučaju da popunjeni prijavni formular i predlog projekta premaše dozvoljenih 7 MB, ostali prilozi se poštom dostavljaju Ministarstvu. Radna kopija bi trebala biti označena sa "2017 Human Rights INGO Call for Proposals" i poslata na sledeću adresu: Ministry for Foreign Affairs of Finland Registar / POL-40 Unit for Human Rights Policy P.O.Box 176, FI-00023 Governement FINLAND