Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs „ Pokrenimo Našu Decu“

Naziv donatora

KOMPANIJA „KNJAZ MILOŠ“ I BREND AKVA VIVA

Rok za prijavu na konkurs

04.11.2019

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Promovisanje fizičke aktivnosti i zdravog života kod dece

Kako se aplicira?

Prijavljeni učesnici u periodu od 21. decembra 2019. do 13. januara 2020. godine dostavljaju sledeće Materijale koje će ocenjivati komisija: • Video snimak u trajanju od maksimalno 2 minuta gde se prikazuju ponuđeni modeli vežbanja iz programa PONADE • Video snimak u maksimalnom trajanju od 1 minut gde se prikazuje kreativni model vežbanja koji su osmislili đaci u saradnji sa učiteljima. • Popunjen plan vežbanja za školsku 2019/20 (poslati skeniran i overen pečatom i potpisom direktora škole zajedno sa ostalim materijalom) – Prilog 1. • Potvrdu potpisanu i overenu od strane direktora škole da je program vežbi sa kojima konkurišu za bodove uvršten u godišnji plan rada škole – Prilog 2. Formular za prijavu i prateći prilozi su dostupni u elektronskoj formi na veb adresi http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/vezbamo-zajedno. Video materijal mora biti snimljen na CD–u i dostavlja se u koverti na kojoj se nalazi: ime i prezime učitelja, naziv, mesto i adresa škole, odeljenje i razred, sa naznakom “za Ponade konkurs“ na adresu: Knjaz Miloš A.D. ul. Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd. Prijavljeni učesnici su obavezni da Materijale dostave najkasnije do dana 13.01.2020. godine. Rezultati Konkursa i proglašenje pobednika obaviće se dana 27.01.2020. godine.