Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

Naziv donatora

Zavod za ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

14.06.2018

Ko može da konkuriše?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

400.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
Ostalo
  • promocija biznis planova/ideja i marketinških kampanja za plasiranje proizvoda

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Kako se konkuriše

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka), fotokopiju rešenja o registraciji, fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).