konkurs
istekao

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA/UDRUŽENjIMA ŽENA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

07.10.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 400.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Unapređenje položaja žena i ravnopravnosti polova

Ciljna grupa podrške

  • Žene – opšta populacija

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Kako se konkuriše

Prijava na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti poštom na adresu BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16, 21000 NOVI SAD ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: “KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA/UDRUŽENjIMA ŽENA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U AP VOJVODINI“.