Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

14.08.2018

Do 15:30 časova.

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

3.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ostalo
  • Podrška ekonomskom osnaživanju žena na selu.

Podržane ciljne grupe

  • Žene – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre

Kako se aplicira?

Konkursnu domentaciju dostaviti na sledeću adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ul. Nemanjina 22-26, VI sprat Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti sa naznakom: Za KONKURS 2018. TEMA: EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA NA SELU