Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

20.09.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5 miliona dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Podržane ciljne grupe

  • Žrtve porodičnog nasilja

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Sredstva se odobravaju poslodavcu koji: 1. Ima sedište na teritoriji AP Vojvodine, 2. Osposobljen je i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje, 3. Nema pokrenut stečajni niti likvidacioni postupak, 4. Nije bio u blokadi zadnjih 6 meseci pre objave konkursa, 5. Uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze na osnovu javnih prihoda maksimalno, 6. Na osnovu predloga i procene Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog konkursa, izvršava selekciju kandidatkinja za navedena radna mesta.

Kako se aplicira?

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom "KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILJA". Podnosilac zahteva - Poslodavac, dostavlja sledeću dokumentaciju: 1. Popunjen konkursni obrazac koji sadrži opšte podatke o poslodavcu, opis zahteva radnog mesta i iznos zarade. 2. Dokument o registraciji (Izvod iz APR-a, ili rešenje o registraciji za Poslodavce koji nisu registrovani kod APR-a) 3. Izveštaj o prometu Poslodavca od banaka koje za njega obavljaju poslove platnog prometa, za poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev. 4. Dokaz od banaka da računi nisu bili u blokadi. 5. Izvod iz poreske prijave ili uverenje Ministarstva finansija na kome piše da su izmireni porezi i doprinosi za zaposlene. 6. Dokaz o redovnoj isplati javnih prihoda. Za dodatne informacije kontakt osoba je Daniel Dimitrov: daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs