Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu strateških grantova za 2022. godinu: Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – bezbedna priroda i klima

Naziv donatora

Svetska organizacija za prirodu Adria Srbija

Rok za prijavu na konkurs

22.09.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 18.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Program strateških grantova: Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – bezbedna priroda i klima namenjen je OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena. Informativna onlajn sesija će biti održana 2. septembra 2022. godine od 12.00 do 13.00 časova. Prijava za onlajn sesiju se vrši kontaktiranjem tima Svetske organizacije za prirodu Adria Srbija na: grantovis@wwwfadria.org

Kako se aplicira?

Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na: grantovis@wwfadria.org Kompletna prijava za podnošenje Koncepta projekta se sastoji od: 1. Obrazac 1.-Koncept projekta (popunjava aplikant) 2. Obrazac 2.-Izjava o istinitosti podataka (popunjava aplikant) 3. Obrazac 3.-Saglasnost Svetskoj organizaciji za prirodu Adria Srbija za korišćenje i obradu podataka (popunjava aplikant) 4. Obrazac 4.-Izjava o partnerstvu (ako je primenjivo popunjavaju projektni partneri) 5. Popunjen Upitnik za procenu potreba organizacije na sledećem linku za Aplikanta i Projektne partnere (ako je primenjivo)