konkurs
istekao

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I DOTACIJA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2018. GODINI

Naziv donatora

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2018

II Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z) i i) podnose se zaključno sa 1.10.2018. godine

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Vrsta podrške

Subvencije

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam

Ciljna grupa podrške

  • Drugo

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Godinu dana

Posebni zahtevi donatora

Postoji i dokument specifikacija računa koji nije moguće preuzeti sa sajta, te je neophodno kontaktirati MTT

Projektna dokumentacija

dokumentacija.zip

Kako se konkuriše

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava, između ostalog, sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta. Pored zahteva, potrebno je obezbediti i sledeću dokumentaciju*: 1. Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, odnosno Obaveštenje o razvrstavanju za jedinice lokalne samouprave; 2. Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP (kopija overena od strane notara). Neprofitne institucije dostavljaju i overenu kopiju izvoda iz statuta udruženja, prihvaćenog od strane Agencije za privredne registre (sa bar kodom), u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje (kopija overena od strane notara). Karton deponovanih potpisa iz Uprave za trezor potrebno je dostaviti prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje. Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva. Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu