Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

03.09.2018

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

240.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Unapređenje položaja Roma.

Podržane ciljne grupe

  • Romi

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na ovom konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Kako se aplicira?

Popunjavanje, prijave, koja se nalazi u projektnoj dokumentaciji. Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja”.