Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

03.09.2018

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

240.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Unapređenje položaja Roma.

Podržane ciljne grupe

  • Romi

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na ovom konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Kako se aplicira?

Popunjavanje, prijave, koja se nalazi u projektnoj dokumentaciji. Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja”.