Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

28.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 200.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju: Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Prioriteti konkursa su: • Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture; • Podrška filmskim kolonijama; • Podrška filmskim marketima – podrška za organizaciju filmskih marketa, sajmova i online platformi koji omogućavaju povezivanje i saradnju filmskih profesionalaca i razvoj audio-vizuelnog tržišta, • Projekti koji se odnose na razvoj filmske industrije i audio-vizuelnog tržišta u Srbiji; • Projekti koji promovišu film putem digitalnih tehnologija; • Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma.

Kako se aplicira?

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom: - Uredno popunjeni konkursni Formular za 2022.godinu u četiri primeraka, - Izjave broj 1. i 2, koje se nalaze na kraju prijavnog formulara i to : - Izjavu br. 1, kojom podnosilac prijave potvrđuje da je izvršio sve obaveze prema Ministarstvu kulture i informisanja sa prethodnih konkursa, garantuje tačnost dostavljenih podataka te se obavezuje da će namenski koristiti sredstva i dostaviti Izveštaj o realizaciji projekta, kao i da će u štampanim materijalima i tokom realizacije projekta jasno naznačiti podršku Ministarstva kulture i informisanja; - Izjavu br. 2, kojom se podnosilac prijave izjašnjava o načinu pribavljanja izvoda iz registra APR . - Pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, organ autonomne pokrajine ili organ lokalne samouprave, treba da dostave kopije rešenja o upisu u sudski registar, odnosno, kod nadležnog organa; - Vizuelni materijal (katalog, dvd, programske knjižice i sl); - Po potrebi dostaviti i dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); - Po potrebi dostaviti i pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje. Prijavu slati kao posebnu pošiljku na adresu: MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Vlajkovićeva 3 11000 Beograd (Konkurs za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo)