Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 200.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioriteti konkursa su: Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture; Podrška filmskim kolonijama; Podrška filmskim marketima – podrška za organizaciju filmskih marketa, sajmova i online platformi koji omogućavaju povezivanje i saradnju filmskih profesionalaca i razvoj audio-vizuelnog tržišta, Projekti koji se odnose na razvoj filmske industrije i audio-vizuelnog tržišta u Srbiji; Projekti koji promovišu film putem digitalnih tehnologija; Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma; Programi edukacije i razvoja publike: Filmske radionice i edukacija; Promocija filma kao nastavnog sredstva; Trening inicijative za usavršavanje filmskih profesionalaca; online promocija (podrazumeva inovativne projekte koji uključuju korišćenje socijalnih mreža i rad sa online publikom); posebno će se uzeti u obzir podatak da li su projekti već podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa za oblast audio-vizuelnog stvaralaštva. Pravo učešća na ovom konkursu imaju: Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd. Na koverti jasno naznačiti za „ KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2023. godini“