Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji se realizuju u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 150.000 do 600.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioriteti konkursa su: Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike; Koncertne serije ansambala i solista, kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora, u okviru programa izvođačkih umetnosti; Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije; Projekti izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva; Pojedinačni projekti, poput obeležavanja značajnih proslava, dodela nagrada u oblasti muzike, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama, a koji imaju obezbeđenu podršku lokalne zajednice. Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom: • Uredno popunjen obrazac konkursnog Formulara za 2023. godinu, u četiri primerka • Izjave broj 1. i 2, koje se nalaze na kraju prijavnog formulara i to : • Izjavu broj 1, kojom podnosilac prijave potvrđuje da je izvršio sve obaveze prema Ministarstvu kulture sa prethodnih konkursa, garantuje tačnost dostavljenih podataka te se obavezuje da će namenski koristiti sredstva i dostaviti Izveštaj o realizaciji projekta, kao i da će u štampanim materijalima i tokom realizacije projekta jasno naznačiti podršku Ministarstva kulture; • Izjavu broj 2, kojom se podnosilac prijave izjašnjava o načinu pribavljanja izvoda iz registra APR. • Pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, organ autonomne pokrajine ili organ lokalne samouprave, treba da dostave kopije rešenja o upisu u sudski registar, odnosno, kod nadležnog organa. Po potrebi dostaviti: • Dodatnu audio i vizuelnu dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji, kao i za projekat kojim se konkuriše); • Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); • Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje.

Potrebna dokumentacija

Formular-muzika-20231675150513.doc

Kako se aplicira?

Prijave dostaviti isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd. Na koverti jasno naznačiti za „KONKURS ZA MUZIKU“.