Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grant za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Rok za prijavu na konkurs

31.10.2017

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Izgradnje radova (work contract)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Lokalna samouprava
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Građevina
 • Urbani razvoj i menadžment
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rekreacija/sport
Civilno društvo
 • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

 • Organizacije civilnog društva
 • Sportisti

Geografska pokrivenost

 • Južnobački okrug
 • Južnobanatski okrug
 • Severnobački okrug
 • Severnobanatski okrug
 • Srednjobanatski okrug
 • Sremski okrug
 • Sremski okrug (Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci)
 • Vojvodina
 • Zapadnobački okrug

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci zahteva koji su konkurisali za sredstva na „Konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini“ koji je objavljen 01. februara 2017. godine, a kojima nisu odobrena sredstva po tom zahtevu, mogu ponovo podneti zahtev po istom projektu na aplikativnom obrascu. radosav.scepanovic@vojvodina.gov.rs

Kako se aplicira?

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) sa naznakom na koverti “PRIJAVA ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA U APV”, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.