Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Rok za prijavu na konkurs

01.04.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 43.610.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava,koji ispunjavaju sledeće uslove: da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom; da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji; da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine; da su direktno odgovorne za realizaciju programa; da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana; da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata); da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom; da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

Kako se konkuriše

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava naJavni konkurs za finasiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.“,putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa