Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Rok za prijavu na konkurs

01.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 43.610.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava,koji ispunjavaju sledeće uslove: da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom; da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji; da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine; da su direktno odgovorne za realizaciju programa; da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana; da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata); da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom; da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

Kako se aplicira?

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava naJavni konkurs za finasiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.“,putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa