Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača

Naziv donatora

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Rok za prijavu na konkurs

18.06.2018

Do 15:30 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 3.000.000 RSD.

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Trgovina
Ostalo
  • Zaštita potrošača.

Ciljna grupa podrške

  • Potrošači

Geografska oblast podrške

  • Beograd
  • Centralna Srbija
  • Istočna Srbija
  • Južna Srbija
  • Vojvodina
  • Zapadna Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

10 meseci.

Kako se konkuriše

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, isključivo preporučenom poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Ministarstva u zapečaćenoj formi sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA ZA 2018. GODINU - NE OTVARATI“