Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Finansiranje Umetničkih Dela Iz Oblasti Vizuelnih Umetnosti Za 2019. Godinu

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs Za Finansiranje Umetničkih Dela Iz Oblasti Vizuelnih Umetnosti Za 2019. Godinu

Rok za prijavu na konkurs

28.06.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Prijava za konkurs mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs) 2. Profesionalna biografija umetnika o čijem je delu reč 3. Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno – katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u 4. Podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu) 5. Detaljan opis projekta 6. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima) 7. Istorijat i opis stanja umetničke zbirke (za ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave) 8. Ugovor ili potvrda o saradnji (za kategorije 2, 3, 4 i 5) 9. Potvrdu (odobrenje) od nadležne ustanove za realizaciju umetničkog dela u javnom prostoru (za kategoriju 4) 10. Overena izjava o nezastupljenosti ili o nedovoljnoj zastupljenosti umetničkog dela u umetničkoj zbirci ustanove kulture, a koje se predlaže za finansiranje (za kategoriju 1) Prijava za konkurs se dostavlja u 3 (tri) primerka sa potrebnom dokumentacijom, uredno složenom po navedenom redosledu. Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2019. godinu“. Ukoliko jedan podnosilac prijave konkuriše sa više projekata ili umetničkih dela, za svaki projekat odnosno umetničko delo podnosi prijavu za konkurs pojedinačno.