Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju učenika iz osetljivih društvenih grupa u osnovnoj školi

Naziv donatora

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Rok za prijavu na konkurs

14.08.2018

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Vrsta finansijske podrške

Obuke (seminari, kursevi stranih jezika, letnji kursevi)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Podrška obrazovanju dece iz osetljivih društvenih grupa.

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kandidati koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju završenu najmanje srednju školu u trajanju od četiri godine, da poznaju romski jezik, da imaju iskustva u radu sa decom iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnicima romske nacionalne manjine.

Potrebna dokumentacija

Prijavni-Formular-Za-PA-2018_F.doc

Kako se aplicira?

Prijava zainteresovanih kandidata treba da sadrži: prijavu na obrascu u prilogu Konkursa, overena fotokopija diplome o stručnoj spremi, preporuku jedinice lokalne samouprave o učešću kandidata na obuci za pedagoškog asistenta, dokaz o poznavanju romskog jezika i dokaze o aktivnostima iz tačke III, stav 1. tačka 3), koje je kandidat naveo u prijavi (potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, potvrda fakulteta, uverenje o pohađanju obuke, potvrda o učešću u projektu, izjava odgovornog lica i dr.). Pored opštih podataka o kandidatu (ime, prezime, adresa, kontakt) prijava treba da sadrži i opis ranijih angažmana i aktivnosti vezanih za unapređivanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine i/ili pripadnika drugih osetljivih društvenih grupa u kojima je kandidat učestvovao (pogledati prijavni formular u prilogu).