Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za OCD „Dijalog promena”

Naziv donatora

Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Rok za prijavu na konkurs

20.05.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 20.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Projekat je usmeren na pružanje doprinosa reformama u Srbiji kroz dijalog zainteresovanih strana, sa posebnim fokusom na dijalog organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti. Ciljevi Projekta su usmereni na pružanje podrške dijalogu o javnim politikama zasnovanom na podacima i saradnji OCD i javnih vlasti kao i jačanje kapaciteta OCD za osmišljavanje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju javnih politika. Kroz implementaciju projekta, radiće se i na upoznavanju šire javnosti o potrebi i rezultatima dijaloga OCD i javnih vlasti u procesu donošenja odluka i rešavanja problema u zajednici. Tematske oblasti obuhvaćene ovim Programom su: • Unapređenje i zaštita ljudskih prava; • Razvoj lokalne zajednice; • Zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene; • Unapređivanje zapošljivosti • Socijalna uključenost osetljivih grupa • Druge oblasti od značaja za zajednicu, a u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati Programa podrške projektima Dijalog promena.

Potrebna dokumentacija

-документација.rar

Kako se aplicira?

Proces prijavljivanja se sastoji iz dve faze: • Faza 1: Dostavljanje projektnih ideja; • Faza 2: Dostavljanje punih predloga projekata. U prvoj fazi selekcije za učešće u Programu od organizacija se očekuje da u formi kratkog koncepta, odnosno projektne ideje jasno opišu problem koji žele da reše, da opišu koje rezultate žele da postignu, da predlože aktivnosti kojima smatraju da se problem može rešiti, kao i da identifikuju sve one aktere koji im u tom poslu mogu pomoći. U drugoj fazi selekcije će biti odabrano 30 organizacija koje će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata, uz mentorsku podršku BOŠ tima. Za 30 odabranih organizacija će biti organizovan predselekcioni trening tokom kojeg će od BOŠ tima dobiti mentorsku podršku i smernice za dalji razvoj projektnih ideja do nivoa razrađenih predloga projekata. Prijave za učešće na Programu se vrše isključivo elektronskim putem onlajn platforme, ovde: https://pozivi.bos.rs/call/81491791-268e-4392-bff4-ed070f782c61