konkurs
istekao

Konkurs za omladinske organizacije koje se bave zagovaranjem na lokalu

Naziv donatora

Fondacija Ana i Vlade Divac

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2018

Ko može da konkuriše?

 • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 10.000 € do 14.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
 • 1. Javno zagovaranje i monitoring u vezi sa uspostavljanjem i jačanjem političkog dijaloga o položaju mladih na lokalnom nivou
  2. Omladinske inicijative koje promovišu aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  3. Omladinske inicijative koje imaju za cilj da istaknu značaj aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  4. Omladinske inicijative koje uvode pitanje participacije mladih u javni politički diskurs i promovišu pravo mladih na uključivanje u proces donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou
  5. Istraživanja o trenutnom položaju i potrebama mladih kako bi podstakli aktivno učešće mladih
  6. Analize potreba mladih koje zahtevaju međusektorski pristup
  7. Omladinske inicijative koje podstiču dijaloga između mladih, omladinskih organizacija, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana

Ciljna grupa podrške

 • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska oblast podrške

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

18 meseci

Kako se konkuriše

Slanjem sve potrebne dokumentacije na mail adresu ybh_grants@divac.com. Subjcet maila mora biti YBH_Country_Applicant’s name (YBH_Serbia_Ime organizacije)