Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za omladinske organizacije koje se bave zagovaranjem na lokalu

Naziv donatora

Fondacija Ana i Vlade Divac

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2018

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 10.000 € do 14.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
 • 1. Javno zagovaranje i monitoring u vezi sa uspostavljanjem i jačanjem političkog dijaloga o položaju mladih na lokalnom nivou
  2. Omladinske inicijative koje promovišu aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  3. Omladinske inicijative koje imaju za cilj da istaknu značaj aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  4. Omladinske inicijative koje uvode pitanje participacije mladih u javni politički diskurs i promovišu pravo mladih na uključivanje u proces donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou
  5. Istraživanja o trenutnom položaju i potrebama mladih kako bi podstakli aktivno učešće mladih
  6. Analize potreba mladih koje zahtevaju međusektorski pristup
  7. Omladinske inicijative koje podstiču dijaloga između mladih, omladinskih organizacija, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana

Podržane ciljne grupe

 • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

18 meseci

Kako se aplicira?

Slanjem sve potrebne dokumentacije na mail adresu ybh_grants@divac.com. Subjcet maila mora biti YBH_Country_Applicant’s name (YBH_Serbia_Ime organizacije)