Konkurs za omladinske razmene Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)

Naziv donatora

RYCO - Regionalna kancelarija za saradnju mladih

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 10.000 € do 35.000 € za OCD
Od 10.000 € do 20.000 € za škole

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Od 3 do 9 meseci od potpisivanja ugovora

Potrebna dokumentacija

Dokumenta-za-prijavu.zip

Kako se aplicira?

Prijava (Aneks I: Grant Application Form (Word format), Aneks II: Budžet (Excel format), sve u elektronskoj formi, skenirane i potpisane kopije, moraju se dostaviti u elektronskoj verziji na email: grants@rycowb.org