Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za organizacije civilnog društva „Dijalog promena”

Program podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama treba da doprinese reformama u Srbiji kroz dijalog zainteresovanih strana, sa posebnim fokusom na dijalog organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti.

U okviru ovog Poziva će biti podržano do 20 organizacija civilnog društva kroz projektnu podršku (koja uključuje mentorsku i finansijsku podršku).

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

24.05.2021

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • inkluzija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 2021. do 2023. godine

Posebni zahtevi donatora

Beogradska otvorena škola poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje žele da se dodatno informišu o Programu podrške da se prijave na Info sesiju koja je zakazana za utorak, 11. maj 2021. godine s početkom u 12 časova na platformi Zoom. Prijave za info sesiju su obavezne i vrše se popunjavanjem kratkog upitnika koji je dostupan na linku https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtcuChrjMsHdJpmFppWDPBcrnsALqpe1hH Snimak sa info sesije biće postavljen na sajtu dijalogpromena.bos.rs narednog dana. Dodatna pitanja, zahtevi za dodatna pojašnjenja i odgovori u vezi sa samim Pozivom i postupkom podnošenja predloga projekata se mogu slati isključivo elektronskim putem na adresu dijalogpromena@bos.rs.

Kako se aplicira?

U prvoj fazi selekcije za učešće u Programu od organizacija se očekuje da u formi kratkog koncepta, odnosno projektne ideje jasno opišu problem koji žele da reše, da opišu koje rezultate žele da postignu, da predlože aktivnosti kojima smatraju da se problem može rešiti, kao i da identifikuju sve one aktere koji im u tom poslu mogu pomoći. U drugoj fazi selekcije će biti odabrano 30 organizacija koje će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata, uz mentorsku podršku BOŠ tima. Prrijave za učešće u Programu se vrše isključivo elektronski putem onlajn platforme.