Konkurs za podnošenje predloga projekata “INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA”

Naziv donatora

Crveni krst Srbije

Rok za prijavu na konkurs

13.10.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 2.000 € do 5.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Socijalna inkluzija starijih osoba

Ciljna grupa podrške

  • Osobe starije od 65 godina
  • Penzioneri

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Popunjavanjem aplikacionog formulara za mini-projekte koji se uz ostala potrebna dokumenta (Izvod iz Agencije za pravne registre, Završni obračuni organizacije za poslednje dve godine, Dokaz o likvidnosti: potvrdu da račun organizacije nije bio u blokadi tokom poslednja 24 meseca) šalju u zatvorenoj koverti na adresu Crveni krst Srbije, Simina 19, 11000 Beograd. Na koverti mora biti štampanim slovima navedeno ime i adresa organizacije koja konkuriše, kao i ime projekta za koji se konkuriše – „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ –uz napomenu da kovertu ne treba otvarati pre datuma određenog za otvaranje svih pristiglih ponuda.