Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za podnošenje predloga projekata “INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA”

Naziv donatora

Crveni krst Srbije

Rok za prijavu na konkurs

13.10.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 2.000 € do 5.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Socijalna inkluzija starijih osoba

Podržane ciljne grupe

  • Osobe starije od 65 godina
  • Penzioneri

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Popunjavanjem aplikacionog formulara za mini-projekte koji se uz ostala potrebna dokumenta (Izvod iz Agencije za pravne registre, Završni obračuni organizacije za poslednje dve godine, Dokaz o likvidnosti: potvrdu da račun organizacije nije bio u blokadi tokom poslednja 24 meseca) šalju u zatvorenoj koverti na adresu Crveni krst Srbije, Simina 19, 11000 Beograd. Na koverti mora biti štampanim slovima navedeno ime i adresa organizacije koja konkuriše, kao i ime projekta za koji se konkuriše – „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ –uz napomenu da kovertu ne treba otvarati pre datuma određenog za otvaranje svih pristiglih ponuda.