Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

21.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kroz: 1. Jačanje uloge udruženja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica poginulih boraca u društvu, 2. Unapređenje učešća boraca vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica poginulih boraca u životu šire društvene zajednice, 3. Promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije. Obavezna dokumentacija: ▪ Aneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta, ▪ Aneks 2 - Obrazac budžeta projekta, ▪ Aneks 3 - Narativni budžet, ▪ Aneks 4 - Izvršni pregled projekta (svi aneksi dostupni su na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave, www.euprava.gov.rs), ▪ elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Kako se aplicira?

Predlog projekta dostavlja se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u (isključivo u formatima Word i Excel), u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za boračko-invalidsku zaštitu na adresu: Makedonska 4, Beograd na koverti obavezno treba naznačiti: puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: „NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”