Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje

Naziv donatora

Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Rok za prijavu na konkurs

24.03.2019

23:59

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

130.000,00 USD.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Javno zagovaranje

Predviđeni period trajanja podrške

Organizacije su u obavezi da svoje projekte realizuju u periodu od 15. aprila do 31. oktobra 2019. godine.

Posebni zahtevi donatora

Nosilac projekta koji konkuriše za projektnu ili programsku podršku u okviru ovog Programa može biti organizacija civilnog društva koji ispunjava sledeće kriterijume: • da je registrovana u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima10 ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama11; • da je prepoznata od građana u lokalnoj zajednici kao partner i da aktivno uključuje građane u svoj rad; • da ima razvijene upravljačke strukture i da razvija internu demokratiju u okviru organizacije. Organizacija koja se prijavljuje kao nosilac projekta u okviru projektne podrške treba da poseduje odgovarajuće kapacitete i odgovorna je za pripremu i izvođenje odabranog projekta i učešće u svim drugim aktivnostima na Programu (pod odgovarajućim kapacitetima podrazumeva se da nosilac projekta poseduje ljudske, administrativne i finansijske resurse za učešće u programskim aktivnostima).

Kako se aplicira?

Podnošenje predloga projekata za učešće na Programu se vrši isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme javnozagovaranje.bos.rs. Predlozi projekata koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani. Za podnošenje prijave potrebno je priložiti dokumentaciju: ● Predlog projekta; ● Matrica logičkog okvira; ● Predlog budžeta; ● Izjava podnosioca projekta; ● Izjava partnera na projektu (ukoliko se projekat sprovodi u konzorcijumu); ● Izjava saradničke institucije ili organizacije na projektu (ukoliko su saradnici uključeni u sprovođenje projekta). Za prijavu se koriste formulari kojima se može pristupiti OVDE.