Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za podnošenje projekata u okviru programa PREVAZILAŽENJE SEGREGATIVNOG MULTIKULTURALIZMA: KA INTERKULTURALIZMU

Naziv donatora

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA

Rok za prijavu na konkurs

14.04.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Unapređivanje prava nacionalnih manjina

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Na konkurs se mogu podneti projekti koji: prate i zalažu se za efektivnu primenu prava nacionalnih manjina i doprinose stvaranju uslova za unapređenje primene ovih prava; vrše monitoring sprovođenja preporuka nadležnih nezavisnih tela i/ili drugih institucija nadležnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i međunarodnih institucija koje prate položaj nacionalnih manjina u Srbiji; osnažuju organizacije i institucije koje se bave pravima i položajem manjinskih zajednica; razvijaju primere dobre prakse primene prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou; zalažu se i stvaraju uslove za potpunu integraciju manjinskih zajednica u društvo i u tom cilju podstiču među-etničku razmenu, komunikaciju i saradnju kako manjinskih zajednica između sebe, tako i manjinskih zajednica sa većinskom u različitim oblastima od zajedničkog interesa; podstiču učešće mladih u ovim procesima; informišu građane o važnosti integracije manjinskih zajednica za društvo u celini i afirmišu manjinske politike zasnovane na principima integracije.

Kako se aplicira?

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.