Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za podnošenje projekata u okviru programa SLOBODA IZRAŽAVANJA I JAVNO INFORMISANJE

Naziv donatora

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA

Rok za prijavu na konkurs

14.04.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Na konkurs se mogu podneti projekti koji: jačaju integritet i slobodnu uređivačku politiku medija, posebno javnih medijskih servisa i medija na jezicima manjina, zalažu se za jednak tretman medija u pristupu informacijama od javnog značaja, i unapređuju uslove za funkcionisanje svih medija (tradicionalnih i on-line) saglasno normama i standardima profesionalnog i nezavisnog novinarstva; doprinose delotvornom radu medijskih (samo)regulatornih mehanizama i unapređuju uslove i prakse za primenu njihovih odluka u korist slobode medija, slobode izražavanja i informisanja u javnom interesu, i suzbijanja lažnih vesti; obezbeđuju ravnopravnost medija na tržištu i jednak pristup svim izvorima državne pomoći radi podrške medijskom pluralizmu i kvalitetnom ostvarivanju prava građana na obaveštenost; afirmišu i štite neutralnost Interneta, razvijaju samoregulaciju u digitalnom javnom prostoru, i unapređuju bezbednost novinara-profesionalaca i građana kao izvora informacija; doprinose poboljšanju zakonskog okvira za rad medija u javnom interesu.

Potrebna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-2019.zip

Kako se aplicira?

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.