Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU

Naziv donatora

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Rok za prijavu na konkurs

19.05.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Obrazovanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Afirmacija demokratskih i evropskih vrednosti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Projekti koji se bave slobodom govora, pravom na informisanje, pravima nacionalnih manjina, pravom na slobodan pristup informacijama i zaštitom podataka o ličnosti, neće biti razmatrani, jer su ove oblasti predmet konkursa drugih programa Fondacije.

Potrebna dokumentacija

konkursna-dokumentacija-2019-1.zip

Kako se aplicira?

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd. Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.