konkurs
istekao

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Rok za prijavu na konkurs

23.11.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.000.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava

Ciljna grupa podrške

  • Zaposleni u organima lokalne samouprave i autonomnih pokrajina

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Kako se konkuriše

Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv „KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine – NE OTVARATI do sastanka određenog za otvaranje prijava“ Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.