Konkurs za podršku udruženjima građana

Naziv donatora

Biro za društvena istraživanja

Rok za prijavu na konkurs

30.05.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

35.000,00 EUR.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Podrška razvoju lokalnih udruženja građana.

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani
  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

10 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Prijava treba da sadrži popunjen aplikacioni formular i formular budzeta, kao i propratnu dokumentaciju- kopija uverenja o registraciji udruženja građana, kopija statuta udruženja građana, kopija bilansa stanja i bilansa uspeha za poslednju fiskalnu godinu. Profesionalne biografije dva predstavnika/ce organizacije, koji će učestvovati u sprovođenju Akcije, kao i biografiju najmanje jednog zamenskog člana organizacije. Zainteresovana udruženja građana treba da dostave aplikacioni formular, formular budžeta i propratnu dokumentaciju na sledeću adresu: OFFICE@BIRODI.RS