Konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

03.07.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • javno zagovaranje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Program podrške javnom zagovaranju ima za cilj da podrži organizacije civilnog društva koje se bave socio-ekonomskim pitanjima na lokalnom i/ili nacionalnom nivou da se uključe u politički dijalog sa predstavnicima izvršne vlasti i u taj proces dodatno uključe i građane. Program podrške organizacijama civilnog društva obuhvata sledeće: ● finansijsku podršku organizacijama civilnog društva kroz dodelu donacija za sprovođenje kampanja javnog zagovaranja u iznosu do 15.000 evra za period od maksimalno 12 meseci; ● programe obuka na temu javnog zagovaranja u cilju unapređenja znanja i veština aktivista da bolje istraže lokalne javne politike, da kreiraju predloge za unapređenje i adekvatno predstave svoje rezultate relevantnim sagovornicima i donosiocima odluka, i kreiraju plan kampanje zagovaranja; ● podršku istraživanju javnih politika od strane multidisciplinarnih timova mladih istraživača, kao i tematsko mentorstvo iz ključnih oblasti poziva i komunikacija na projektu javnog zagovaranja i ● umrežavanje i promociju inicijativa koja će biti organizovana u okviru završnog događaja u Beogradu, sa ciljem da šira javnost bude obaveštena o uspesima, ali i o izazovima sa kojima se susreću građani koji žele da učestvuju u kreiranju i praćenju nacionalnih i lokalnih javnih socio-ekonomskih politika. Organizacije civilnog drušva mogu se prijaviti za jednu od tri ključne teme konkursa: 1) Unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa. 2) Unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa 3) Osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga Organizacije civilnog društva koje žele da se prijave za navedeni program podrške javnom zagovaranju u zajednici neophodno je da ispune osnovne uslove za prijavu: ● organizacija civilnog društva, udruženje građanja, mreža organizacija, sindikat, fondacija ili zadužbina mora biti registrovana pre 1. juna 2020. godine u Agenciji za privredne registre Srbije; ● sedište organizacije civilnog društva mora biti na teritoriji lokalne samouprave (grad, opština) u kojoj se planira realizacija projekta, osim ako je reč o kampanji na nacionalnom nivou. Ukoliko se prijavi mreža organizacija, organizacije članice mreže implementiraju kampanje u svojim lokalnim zajednicama i deluju na nacionalnom nivou; ● organizacija civilnog društva se može prijaviti samo sa jednim predlogom projekta za jednu temu konkursa: 1) unapređenje kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa, 2) unapređenje radnih prava i podsticaja zapošljavanju osetljivih grupa ili 3) osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga.

Kako se aplicira?

U cilju prijavljivanja na konkurs za program podrške javnom zagovaranju, neophodno je da sve zainteresovane organizacije popune onlajn prijavni formular, u okviru kog će priložiti i popunjen okvirni budžet projekta. Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Za sve dodatne konsultacije i pitanja u vezi sa programom i prijavom na konkurs možete kontaktirati putem mejlapolitike: tragfondacija.org, najkasnije do petka, 1. jula 2022. do 12 časova.