Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

03.07.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • javno zagovaranje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Program podrške javnom zagovaranju ima za cilj da podrži organizacije civilnog društva koje se bave socio-ekonomskim pitanjima na lokalnom i/ili nacionalnom nivou da se uključe u politički dijalog sa predstavnicima izvršne vlasti i u taj proces dodatno uključe i građane. Program podrške organizacijama civilnog društva obuhvata sledeće: ● finansijsku podršku organizacijama civilnog društva kroz dodelu donacija za sprovođenje kampanja javnog zagovaranja u iznosu do 15.000 evra za period od maksimalno 12 meseci; ● programe obuka na temu javnog zagovaranja u cilju unapređenja znanja i veština aktivista da bolje istraže lokalne javne politike, da kreiraju predloge za unapređenje i adekvatno predstave svoje rezultate relevantnim sagovornicima i donosiocima odluka, i kreiraju plan kampanje zagovaranja; ● podršku istraživanju javnih politika od strane multidisciplinarnih timova mladih istraživača, kao i tematsko mentorstvo iz ključnih oblasti poziva i komunikacija na projektu javnog zagovaranja i ● umrežavanje i promociju inicijativa koja će biti organizovana u okviru završnog događaja u Beogradu, sa ciljem da šira javnost bude obaveštena o uspesima, ali i o izazovima sa kojima se susreću građani koji žele da učestvuju u kreiranju i praćenju nacionalnih i lokalnih javnih socio-ekonomskih politika. Organizacije civilnog drušva mogu se prijaviti za jednu od tri ključne teme konkursa: 1) Unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa. 2) Unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa 3) Osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga Organizacije civilnog društva koje žele da se prijave za navedeni program podrške javnom zagovaranju u zajednici neophodno je da ispune osnovne uslove za prijavu: ● organizacija civilnog društva, udruženje građanja, mreža organizacija, sindikat, fondacija ili zadužbina mora biti registrovana pre 1. juna 2020. godine u Agenciji za privredne registre Srbije; ● sedište organizacije civilnog društva mora biti na teritoriji lokalne samouprave (grad, opština) u kojoj se planira realizacija projekta, osim ako je reč o kampanji na nacionalnom nivou. Ukoliko se prijavi mreža organizacija, organizacije članice mreže implementiraju kampanje u svojim lokalnim zajednicama i deluju na nacionalnom nivou; ● organizacija civilnog društva se može prijaviti samo sa jednim predlogom projekta za jednu temu konkursa: 1) unapređenje kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa, 2) unapređenje radnih prava i podsticaja zapošljavanju osetljivih grupa ili 3) osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga.

Kako se aplicira?

U cilju prijavljivanja na konkurs za program podrške javnom zagovaranju, neophodno je da sve zainteresovane organizacije popune onlajn prijavni formular, u okviru kog će priložiti i popunjen okvirni budžet projekta. Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Za sve dodatne konsultacije i pitanja u vezi sa programom i prijavom na konkurs možete kontaktirati putem mejlapolitike: tragfondacija.org, najkasnije do petka, 1. jula 2022. do 12 časova.