Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za projekte koji se bave ekonomskim osnaživanjem ruralnih žena

Naziv donatora

UN Woman

Rok za prijavu na konkurs

27.05.2018

23:30 h.

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 30.000 EUR.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Podsticanje rodne ravnopravnosti.

Podržane ciljne grupe

  • Žene – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

1-2 godine.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem formulara koji se nalaze u projektnoj dokumentaciji i slanjem na seldeću adresu: info.serbia@unwomen.org