Konkurs za projekte koji se bave ekonomskim osnaživanjem ruralnih žena

Naziv donatora

UN Woman

Rok za prijavu na konkurs

27.05.2018

23:30 h.

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 30.000 EUR.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Podsticanje rodne ravnopravnosti.

Podržane ciljne grupe

  • Žene – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

1-2 godine.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem formulara koji se nalaze u projektnoj dokumentaciji i slanjem na seldeću adresu: info.serbia@unwomen.org