konkurs
istekao

Konkurs za projekte koji se bave problemima i potrebama žena i devojčica

Naziv donatora

Dobrotvorna fondacija Hilden

Rok za prijavu na konkurs

11.09.2018

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000 EUR.

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Podrška ženama i devojčicama.

Ciljna grupa podrške

  • Žene – opšta populacija

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Oko godinu dana.

Kako se konkuriše

Popunjavanjem aplikacionog formulara na sledećem linku: http://www.hildencharitablefund.org.uk/application%20form.htm uz propratnu dokumentaciju : najnoviji računi, najnoviji godišnji izveštaj i predviđene prihode i rashode za tekuću finansijsku godinu.