konkurs
istekao

Konkurs za projekte u okviru Fonda za saradnju Centralno-evropske inicijative

Naziv donatora

Centralno-evropska inicijativa

Rok za prijavu na konkurs

08.05.2018

Utorak, 17:00 h.

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 15.000 EUR

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Mobilnost i umrežavanje

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Do 31. decembra 2019. godine

Posebni zahtevi donatora

OCD moraju uz aplikaciju da prilože dokaz o registraciji preveden na engleski jezik.

Kako se konkuriše

Popunjavanjem aplikacionog formulara koji se nalazi u projektnoj dokumentaciji i slanjem na sledeću adresu :applications.coopfund@cei.int