Konkurs za projekte u okviru Fonda za slobodu interneta

Naziv donatora

Fond za otvorenu tehnologiju

Rok za prijavu na konkurs

01.11.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 900.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • IT

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prednost se daje projektima koji dolaze od pojedinaca ili organizacija koji se prijavljuju po prvi put, identifikovani su kao nedovoljno zastupljeni na terenu i bave se oblastima za koje nemaju dovoljno sredstava. Cilj konkursa je da podrži napore koji imaju za cilj unapređenje slobode interneta u najrepresivnijim okruženjima na svetu. U idealnom slučaju, to znači da su podržavane organizacije i pojedinci koji: Rade na projektima koji će imati direktnu korist za one koji žive u najugroženijem centru za cenzuru i nadzor u svetu; Nalaze se u ili imaju direktno iskustvo sa zajednicama na Globalnom jugu; Dolaze iz ili imaju direktno iskustvo sa represivnim cenzurama i nadzornim okruženjima; Dolaze ili imaju direktno iskustvo sa nedovoljno zastupljenim i/ili ciljanim manjinskim grupama, uključujući one sa fokusom na ljudska prava, LGBT, novinarstvo, medije ili aktivizam.

Kako se konkuriše

Prijave se podnose onlajn kao koncept beleške, nakon pozitivnog pregleda, Fond poziva podnosioca prijave da podnese kompletan predlog. Dodatne informacije se mogu naći u vodiču: guide.opentech.fund.