Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučno istraživačkog razvoja za OCD u Vojvodini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2018

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

15.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Naučnoistraživački razvoj nevladinih organizacija

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koje su registrovane najkasnije do 31. decembra 2017. god

Potrebna dokumentacija

3-PrijavaNVO2018-1.doc

Kako se aplicira?

Podnosilac prijave, uz Obrazac treba da priložiti: - fotokopiju registracija nevladinih organizacija (rešenje o upisu u APR-a); - fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB); - zvaničan dokaz o otvorenom računu u Upravi za trezore (podacima o području korisnika javnih sredstava i fotokopija depo kartona) Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnese se u elektrosnkoj formi (na CD-u, USB-u ili e mail-u) i u pisanoj formi na adresi: Podravinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa oznakom "ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOIZRAŽIVAČKOG RAZVOJA ".